Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Η επίδραση του ψεκασμού με υδατοδιαλυτά διαλύματα στα αβγά των μελισσών

Τίτλος πρωτότυπου άρθρου: "The impact of spraying frames of honey bee eggs with four aqueous solutions on egg removal"
Δημοσιεύθηκε στο: Journal of Apicultural Research (2007 - 46: 125–126)

Το να ψεκάζει ένας μελισσοκόμος τα πλαίσια με ένα υδατικό διάλυμα ήταν και είναι ένας συνηθισμένος μελισσοκομικός χειρισμός. Οι μέλισσες ψεκάζονται συχνά με διαλύματα ούζου ή τσίπουρου για απ' ευθείας συνένωση πλαισίων με πληθυσμό. Παλαιότερα, έχαν εφαρμοστεί με ψεκασμό σε υδατικά διαλύματα διάφορα ακαρεοκτόνα όπως το Γαλακτικό οξύ ή το Αμιτράζ.
Οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν την επίδραση των διάφορων σκευασμάτων στον πληθυσμό και την έκταση του γόνου άλλα ελάχιστα στοιχεία είναι διαθέσιμα για την επίδραση στα αβγά. Μετά από εφαρμογή κάποιων ψεκαστικών διαλυμάτων παρατηρήσαμε μια "εξάλειψη" αβγών στα πλαίσια τα οποία είχαν ψεκαστεί. Θελήσαμε να μελετήσουμε πειραματικά το ποσοστό των αβγών που απομακρύνουν οι μέλισσες από τα πλαίσια μετά από ψεκασμό. Εφαρμόσαμε διαλύματα Γαλακτικού οξέος, Αμιτράζ, ούζου αλλά και ψεκασμό με σκέτο νερό.

Για να προσδιορίσουμε την επίδραση, από πλαίσια με μεγάλο αριθμό αβγών απομακρύνονταν οι μέλισσες με προσεκτικό βούρτσισμα και μαρκαριζόταν η θέση των αβγών με τη χρήση διαφάνειας. Στη συνέχεια, τα πλαίσια επιστρέφονταν στα μελίσσια. Αφού καλύπτονταν και πάλι από μέλισσες, απομακρύνονταν ξανά και ψεκάζονταν τα τέσσερα υδατικά διαλύματα, απευθείας πάνω στις μέλισσες. Η ίδια διαδικασία, χωρίς ψεκασμό κανενός διαλύματος, πραγματοποιήθηκε σε πλαίσια-μάρτυρες. Τέσσερις μέρες μετά, τα πλαίσια ελέγχονταν για να προσδιοριστεί ο αριθμός των αβγών που είχαν μετατραπεί σε προνύμφες και έτσι να υπολογιστεί ο αριθμός των αβγών που είχαν απορριφθεί.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως κάθε μορφής ψεκασμός, ακόμη και με σκέτο νερό, προκαλεί σημαντική απομάκρυνση αυγών. Στο Αμιτράζ η απομάκρυνση κυμαινόταν από 57 έως 100%, στο Γαλακτικό οξύ 49-99, στο διάλυμα ούζου 5-75% και στο νερό 8-88%. Η απομάκρυνση στο μάρτυρα ήταν 0-18%.

Η απομάκρυνση αυτή, αν και σημαντική, δεν επηρέαζε δραματικά την ανάπτυξη του μελισσιού μιας και η βασίλισσα μπορούσε να ξαναγεννήσει τα άδεια κελία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αν ο ψεκασμός είναι απαραίτητος, καλό θα είναι να πραγματοποιείται στο πλαίσιο με κλίση 45ο από κάτω προς τα πάνω.